Var Inkan solens son?

Tänk att anses vara solens son och hyllas som en levande gud. Hur skulle det vara att möta en sådan man? Skrämmande säkert men också väldigt intressant. Jag fascineras av hur mycket makt en sådan man kunde få och hur mycket framförallt Pachacutihannåstadkomma. Jordbruket utvecklades till en helt ny nivå som ökade avkastningen på grödor och de anlade stenlagda vägar  runt om i riket och över Andernas bergsmassiv till en längd motsvarande jordens halva omkrets. Hur kunde de lyckas med detta och vilken kunskap hade de då som vi inte har idag? Jag kan inte låta bli att undra samtidigt som det här hemma kan ta flera månader att anlägga en asfaltsväg på några kilometer.

Inkan var härskare och bestämde över militär, präster och vanligt folk. Han lagstiftade och ledde viktiga religiösa högtider. Inkan hade ofta flera fruar men den första kallades Qoya och hade mest makt.

Hans kläder användes endast en gång och därefter fick han nya. När Inkan dog mumifierades kroppen och flyttades till Soltemplet i Cuzco där döda Inka förfäder fanns. Inka på ena sidan och Qoya på den andra där de satt i guldstolar. Inka mumierna var en del av vardagslivet och de besöktes regelbundet för rådgivning och deltog i vissa ceremonier på offentlig plats. De ansåg att själen lämnade kroppen och återvände till ursprunget för återfödelse. Den fysiska kroppen var bara en farkost för detta livet. Det var viktigt att hjälpa själen vidare så den inte fastnade i vår värld och störde.

Inkan Pachacuti (1438-1471) var den störste och det sägs att han uppsökte en Paqo (prästinna) och gick sedan avsides för att kommunicera med bergen och när han kom tillbaka så ”lyste” han vilket visade på att han var Inka och blev därmed kung. Den 10:e Inkan. Finns en legend att han fick från himlen en gulddisk som gav makt och övernaturliga krafter (finns även berättelser i andra kulturer om gulddiskar)

Han påbörjade därefter utvidgningen av Inka riket och tog namnet Pachacuti Yupanqui Capac Inti Chury som betyder Solens son, världens omvandlare och han som skakar jorden.

Pachacuti var även en poet och författare till “The sacred hymns of the Situa” som anses vara bland världens heligaste poesi.